Overhangende takken

Overhangende takken zijn een veel besproken onderwerp. Dat komt omdat overhangende takken van u zelf of van uw buren (buurman of buurvrouw) vaak een doorn in het oog zijn. Het kan zelfs gevaarlijk zijn of schade aanrichten. Denk daarbij aan overhangende takken voor een brandgang, doorschietende wortels of takken die objecten raken. Ook kunnen ze voor veel overlast en hinder zorgen. Mensen kunnen dus last hebben van de overhangende takken. Denk daarbij aan boomafval zoals vallende bladeren en de vorming van schaduw. Gelukkig heeft de wetgeving in het burenrecht over dit onderwerp een aantal simpele regels opgesteld. Deze uitspraken zijn in de vorm van een reglement terug te vinden.

Op deze pagina geven wij alle mogelijke informatie met betrekking tot dit onderwerp. Ook kunt u hier op een eenvoudige manier de prijzen van hoveniers vergelijken die voor u de overhangende takken op een vakkundige manier kunnen verwijderen. Wilt u meteen met uw prijsvergelijk starten? Via de onderstaande link kunt u al uw wensen omschrijven. U ontvangt na het indienen van uw aanvraag meteen de prijzen van hoveniers uit uw eigen regio!

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Overhangende takken definitie

Voordat u stappen gaat ondernemen zoals het snoeien van iemands overhangende tak is het belangrijk om te weten wat de definitie van een overhangende tak is. Zo voorkomt u namelijk problemen. Men spreekt van een overhangende tak wanneer een boom op iemand anders zijn of haar erf staat waarbij de tak over het erf van de andere partij hangt. Nu u weet wat de definitie van een overhangende tak is kunnen zullen wij de meest voorkomende situaties schetsen en daarbij aangeven wat de mogelijkheden zijn.

Overhangende takken jurisprudentie

Met betrekking tot overhangende takken van bomen of van struiken staat er een artikel / arrest ofwel een vonnis in het burgerlijk wetboek (bw). En zoals bij het Juridisch loket te lezen is heeft het arrest in een rechtspraak bepaalt dat u een overhangende tak aan uw kant van de erfafscheiding of perceelgrens mag snoeien, afknippen, afzagen of kappen. Daarvoor dient u wel enkele stappen te ondernemen om problemen achteraf te voorkomen. Dit wordt “procedure overhangende takken” genoemd. Het onderstaande beantwoord ook meteen de vragen:

  • mag ik overhangende takken van buren snoeien?
  • mag ik overhangende takken zelf snoeien?

Stap 1 – overhangende takken boom buren

Meestal staat een boom in de tuin van uw buren. De boom is dan eigendom van de buren. In de eerste stap vraagt u daarom uw buren om de takken te snoeien. Dat kunt u in eerste instantie mondeling doen. Geef ook aan dat zij uw tuin mogen betreden voor het weghalen van de takken. Uw buren moeten immers de mogelijkheid krijgen om de takken te verwijderen aangezien zij de eigenaar van de boom zijn. Dat geldt ook in het geval van een huurwoning. De huurder heeft immers de plicht voor het onderhouden van de tuin. Let op: er kan in deze fase een geschil ontstaan.

Bij het verzoek is het belangrijk om ook een afspraak te maken wanneer de takken worden gesnoeid. Zo weten beiden partijen wat de afspraak is en wat de verwachtingen zijn.

Overhangende takken boom gemeente of bos
Is de boom eigendom van de gemeente (een zogenaamde gemeente boom) zoals bijvoorbeeld een boom die in een bos, op straat staat of op de openbare weg staat. In dat geval kunt u de gemeente opbellen en telefonisch het verzoek indienen.

Stap 2 – er volgt geen reactie en er wordt geen actie ondernomen

Indien uw buren of de gemeente geen gehoor geven aan uw verzoek dan kunt u uw buren het beste een brief of email sturen. Refereer in uw brief naar het eerdere verzoek om de takken te snoeien en bied de gemeente of uw buren een termijn van 6 weken om de takken te snoeien. Geef daarbij ook aan dat indien u geen gehoord krijgt u zelf de takken zal weghalen.

Stap 3 – na 6 weken mag u de overhangende takken van uw buren of de gemeente bomen snoeien

Indien u na 6 weken geen reactie heeft gekregen dan mag u de takken zelf snoeien. U mag daarbij alleen de takken boven uw grond snoeien. Kortom, boven uw deel van de erfgrens. De erfdienstbaarheid is hierbij dus leidend. Bij takken van een heg mag u de takken tot de erfafscheiding terugsnoeien.

Bij het snoeien van overhangende takken is het aan te raden om een hovenier in te huren. Het snoeien van de boom, struik of coniferen mag namelijk geen schade opleveren. Bij schade aan de boom, coniferen of struik bent u namelijk aansprakelijk en kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden. Voorkom dit en huur altijd een hovenier in. Via de onderstaande link kunt u de prijzen van hoveniers uit uw eigen regio vergelijken.

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Let op: in het geval van een gemeenteboom kan het zijn dat er met betrekking tot het snoeien van de takken een beleid of verordening van toepassing is. Controleer dit altijd nog een keer extra voordat u de takken verwijderd.

Overhangende takken snoeien kosten

Omdat de kans op schade aan de boom, struik of coniferen van uw buren altijd aanwezig is en u bij schade wel verantwoordelijk bent raden wij het aan om altijd een hovenier in te huren die de overhangende takken voor u kan snoeien. Daarmee dekt u zichzelf namelijk is. Gelukkig is het laten snoeien van overhangende takken vaak helemaal niet duur. Wat de kosten zijn kan op voorhand niet precies gezegd worden. De kosten zijn namelijk van verschillende factoren afhankelijk. Denk daarbij aan de:

  • bereikbaarheid van de takken
  • hoogte van de takken
  • dikte van de takken
  • uurtarief van de hovenier
  • de wens om de takken ook af te voeren of niet

Wilt u weten wat de exacte kosten voor het snoeien van overhangende takken zijn? Plaats uw klus via de onderstaande link en ontvang de prijzen van hoveniers uit uw eigen omgeving!

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Overhangende takken snoeien tips

Hieronder volgen nog een aantal handige tips waarmee u een hoop problemen kunt voorkomen. Tevens geven wij tips om kosten te besparen wanneer u het snoeien van de overhangende takken uitbesteed.

Tip 1 – overhangende takken en doorschieten wortels

In tegenstelling tot overhangende takken, mag u doorschietende wortels van een boom van uw buren, wel weghalen zonder toestemming van uw buren. Ook in dit geval geldt dat de boom verder niet beschadigd mag raken of komt te overlijden. Huur dus altijd een hovenier in om de wortels te verwijderen.

Tip 2 – overhangende takken monumentale boom 

Bij een monumentale boom, vaak een zeer oude boom, liggen de zaken anders. Zo mag u nooit de overhangende takken van een dergelijke boom snoeien zonder vooraf toestemming van de eigenaar te hebben ontvangen.

Tip 3 – overhangende takken hoogte

Bij overhangende takken geldt geen minimale of maximale hoogte. Alle takken die over uw erg hangen mogen gesnoeid worden mits de juiste procedure gevolgd wordt.

Vergelijk de prijzen van betrouwbare hoveniers uit uw eigen regio!

© 2018