Bomen snoeien

Bomen snoeien gebeurt meestal in het voorjaar of wanneer de winter voor de deur staat. Over het algemeen is dat de beste tijd om de bomen te snoeien. In het begin van het voorjaar, het najaar en in de winter zijn bomen namelijk over het algemeen in hun winterrust en is er beperkt sapstroom in de boom aanwezig. Het snoeien van uw bomen in herfst heeft als voordeel dat in de herfst de bladeren van de bomen vallen en de boom kaal is. Het is dan meteen goed zichtbaar welke takken van de bomen gesnoeid dienen te worden. Ook is de vorm van de boom zonder bladeren goed zichtbaar zodat de boom mooi gesnoeid kan worden.

Het snoeien van bomen is eigenlijk altijd nodig. Een boom dient mooi te zijn, omhoog te groeien, geen overlast of gevaar te veroorzaken en zich gezond te ontwikkelen. Al doet de natuur zijn werk, een boom heeft de begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als bomen over de heg of schutting gaan hangen, de boom te breed of te hoog aan het worden is, er teveel schaduw ontstaat of wanneer het centrum van de boom te weinig licht en lucht krijgt.

Wilt u uw bomen laten snoeien en tot wel 40% op de kosten besparen? Vergelijk de prijzen van boomverzorgers uit uw eigen regio.

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Waarom bomen snoeien?

Het snoeien van uw bomen heeft vele voordelen en is in de meeste gevallen ook nodig. Bomen groeien volgens de wetten van de natuur. In een tuin mogen bomen bijvoorbeeld niet te groot worden. Daarnaast kunnen bomen door laag hangende takken overlast of schade veroorzaken. Hieronder volgen de redenen waarom het snoeien van bomen nodig is:

  • Door takken in te korten wordt de kwaliteit van uw boom op de lange termijn verhoogd
  • Door bomen te snoeien hoeft een boom veel minder snel gekapt te worden
  • Door een boom te snoeien bereikt het licht en de lucht beter het centrum van de boom waardoor de boom krachtiger wordt
  • Dode of zieke takken zijn (zeer) nadelig voor de algemene gezondheid van de boom
  • Bomen creëren schaduw wat onwenselijk kan zijn voor bijvoorbeeld andere planten in uw tuin of voor bijvoorbeeld het terras waar u van de zon wilt genieten

Laat uw bomen door een vakman uit uw eigen regio snoeien en vergelijk op een eenvoudige manier de prijzen!

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Bomen snoeien kosten

Het laten snoeien van bomen is niet gratis. Het berekenen van de prijs voor het snoeien van een boom is afhankelijk van meerdere factoren. Afhankelijk van het type boom zoals dennenbomen, fruitbomen, beukenbomen, sierbomen, leibomen of abc bomen, de positie van de boom, de moeilijkheidsgraad, het seizoen en de hoogte van de boom (hoge bomen snoeien is doorgaans duurder) zult u moeten rekenen op een gemiddelde prijs van tussen 200 en 600 euro. Deze kosten zijn dan inclusief BTW en materialen zoals de inzet van machines. Tevens wordt er in de meeste gevallen een offerteprijs gegeven inclusief de kosten voor het afvoeren en/of het verwerken van het vrijgekomen hout.

Twee vormen van bomen snoeien

Bij het snoeien van bomen onderscheiden we twee manieren, namelijk de begeleidingssnoei en de onderhoudssnoei. We beginnen bij de begeleidingssnoei.

De begeleidingssnoei begint eigenlijk al bij de kwekerij. De kweker zorgt ervoor dat de gewenste takvrije stamlengte wordt bereikt. Daarbij is het doel om de kroon zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. De boom kan daardoor in zijn volwassen leven zo goed mogelijk verder groeien.

De onderhoudssnoei richt zich op volwassen bomen. In deze fase heeft de kroon zijn uiteindelijke vorm aangenomen en dient de boom onderhouden te worden. Het gaat daarbij om het verlichten van de draagkracht door zware takken te snoeien, het inkorten van takken en het snoeien van dode of zieke takken.

Bent u op zoek naar een specialist voor het toepassen van begeleidingssnoei of onderhoudssnoei en wilt u weten wat daar de kosten van zijn?

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Bomen snoeien op verschillende manieren

Bomen kunnen op verschillende manieren en met andere doelstellingen gesnoeid worden. We onderscheiden de verschillende methoden van onderhoudssnoei.

Het toppen van bomen

Het toppen van bomen is een manier van snoeien die toegepast wordt wanneer de boom te hoog aan het worden is. Bij het toppen van bomen wordt het bovenste deel van de boom ingekort. Op die manier kunt u er voor zorgen dat het zonlicht uw tuin beter kan bereiken. Daarnaast is het goed voor de boom zelf omdat het centrum van de boom dan meer zonlicht krijgt.

Het kan kandelaberen van bomen

De snoeimethode, het kandelaberen van bomen, is een methode om de boom geheel van al zijn takken te ontdoen. Alleen de stam met takkenstompen blijft uiteindelijk over. Nadat de boom op deze manier gesnoeid is lijkt de boom op een kaars.

Het vormsnoeien van bomen

Als u de boom in een bepaalde vorm wilt laten snoeien zal de methode vormsnoeien toegepast worden. Een boom kan in vrijwel iedere vorm gesnoeid worden.

Het lichtsnoeien van bomen

Indien een boom meer zonlicht nodig heeft zal lichtsnoei toegepast worden. De doelstelling van deze methode is het centrum van de boom van meer zonlicht te voorzien zodat de boom zich in de toekomst beter kan ontwikkelen.

Het opsnoeien van bomen

Bij het opsnoeien van bomen worden de takken die het meest laag hangen gesnoeid. Op die manier ontstaat er meer ruimte onder de boom. Daarnaast zal het licht onder de boom toenemen.

Wilt u een van de bovenstaande methoden toepassen voor het snoeien van een boom en weten wat de kosten zijn?

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Laat het snoeien van bomen over aan een specialist

Het snoeien van bomen is voor veel mensen te ingewikkeld. Hoe moet u een boom snoeien en wanneer moet u een boom snoeien. Uw bomen niet snoeien is in ieder geval geen optie want het snoeien van bomen is nodig en zelfs goed voor uw bomen. Het is een waardevolle manier om langer van uw bomen te kunnen genieten.

Uw bomen snoeien is niet iets wat u zomaar even kunt doen. Het vergt namelijk kennis van de boom. Zo dient de ene boom in de winter gesnoeid te worden en de andere boom in het voorjaar. Indien u een boom niet op de juiste manier snoeit dan kan de boom gaan “bloeden”. In dat geval kan de boom ziek worden en infecties oplopen. Goede begeleidingssnoei is dus nodig.

Wanneer de begeleidingssnoei goed is toegepast kan de boom eigenlijk zonder veel problemen oud worden. De praktijk is echter vaak anders. In de praktijk worden bomen vaak niet goed begeleid in hun groeiproces. In sommige gevallen wordt een boom helemaal niet begeleid. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Daarnaast is de kans veel groter dat de boom uiteindelijk gekapt zal moeten worden wat een stuk duurder is dan het goed onderhouden van uw bomen.

In de meeste gevallen kan er echter toch nog worden ingegrepen zodat de levensduur van de boom verlengt kan worden. Wij adviseren u dan ook om dat te doen.

Wilt u een boom laten snoeien, of overweegt u om uw bomen door een specialist te laten snoeien? Vergelijk de prijzen van boomverzorgers uit uw eigen regio!

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Bomen van de buren snoeien

Het kan gebeuren dat de boom van de buren te groot wordt en over uw heg of schutting komt te hangen. U heeft in dat geval het recht om de boom tot aan de grensafscheiding te snoeien. Toch adviseren wij om niet zomaar de snoeischaar of zaag in de boom te zetten maar eerst even met uw buren in gesprek te gaan.

Stap 1

Vraag uw buurman of buurvrouw of de boom gesnoeid kan worden. Indien zij hier werk van maken is het probleem opgelost. Indien zij hier geen werk van maken kunt u stap 2 uitvoeren.

Stap 2

In het geval dat uw buurman of buurvrouw geen gehoor aan uw verzoek geeft kunt u het nogmaals netjes vragen. Maak een afspraak wanneer de boom gesnoeid gaat worden. Indien deze afspraak niet nagekomen wordt kunt u uw buren een brief sturen waarin u nogmaals het verzoek indient. Vermeld in deze brief een termijn waarin het snoeien van de boom plaatsgevonden dient te hebben en dat u anders de takken tot de erfafscheiding zelf zal snoeien.

Stap 3

Wanneer uw buren geen gehoor aan uw verzoek geven dan kunt u zelf actie ondernemen en de boom tot aan de erfafscheiding snoeien. Alles wat boven uw erf hangt is namelijk uw eigendom. Let wel op dat u geen schade aan de boom veroorzaakt.

Om schade aan de boom te voorkomen adviseren wij u om het snoeien van de boom over te laten aan een specialistische boomverzorger. Wanneer uw buren niet op uw verzoeken gereageerd hebben en de kosten binnen het redelijke blijven dan kunt u deze kosten op uw buren verhalen.

Wilt u geheel gratis en vrijblijvend de prijzen vergelijken voor het snoeien van takken die boven uw erf hangen?

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Wanneer bomen snoeien?

Er bestaat eigenlijk niet zoiets als een snoeiseizoen voor bomen. Wel dient u rekening te houden met het type boom. Meestal worden bomen voor of in de winter gesnoeid omdat de sapstroom in die periode minimaal is en de kans op het ontstaan van wonden en infecties klein is. In de periode tussen december en maart is ook een goede periode voor het snoeien van bomen.

Mag u overhangende takken snoeien?

Het is toegestaan om overhangende takken van buren te snoeien. Wel adviseren wij om dit vooraf even netjes aan uw buren te melden of uw buren te vragen of zij de boom willen snoeien. Indien u de takken zelf gaat snoeien houdt er dan rekening mee met welk type boom u te maken heeft zodat de kans op het ontstaan van wonden of infecties minimaal is.

Takken op hoogte snoeien

Indien u takken op hoogte wilt laten snoeien dan adviseren wij sterk om dit aan een boomverzorger of hovenier over te laten. Het snoeien van takken op hoogte is namelijk een risicovolle klus waar veel veiligheidsaspecten bij komen kijken.

Vergelijk de prijzen van betrouwbare hoveniers uit uw eigen regio!

© 2018