Bomen kappen

Bomen kappen is vakwerk en wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door een specialist zoals een hovenier of boomverzorger. Dat is ook nodig omdat het kappen van bomen ingewikkeld is en daarnaast schade aan uw eigen of andermans eigendommen kan veroorzaken. Dat risico is met name groot wanneer een boom op een lastige plek staat. In sommige gemeenten is het daarnaast verboden om zomaar een boom (op particuliere grond) te kappen, te verplaatsen, te rooien of andere handelingen te verrichten waardoor een boom beschadigd kan raken.

Het kappen van bomen dient op een zeer veilige manier te gebeuren. Een specialist heeft dan ook met veel regelgeving op het gebied van veiligheid te maken. Bij het kappen van bomen wordt vaak speciale uitrusting gebruikt, vangnetten en speciale kranen met bijvoorbeeld een grijpklauw.

Een goede hovenier of boomverzorger kan eigenlijk iedere klus wel aan. Denk aan het kappen van een dikke boom, grote boom, dunne boom of hoge boom.

Wilt u een of meerdere bomen kappen en de prijzen van verschillende specialisten vergelijken?

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Boom kappen kosten

Het kappen van een boom is niet gratis. Wat de kosten voor het kappen van een boom zijn hangt van verschillende factoren af. Bij het berekenen van de prijs zal de boomverzorger de volgende factoren meenemen om vervolgens te bepalen wat het kost om een boom te kappen:

 • Is de boom eenvoudig bereikbaar?
 • Hoe hoog is de boom?
 • Dient het hout afgevoerd te worden of tot bijvoorbeeld haardhout verwerkt te worden?
 • Welke methode dient toegepast te worden zodat de boom veilig gekapt kan worden?
 • Moet de boomstronk ook verwijderd worden? Indien de boomstronk ook verwijderd dient te worden dan spreken we over “boom rooien”.

Bij het kappen van een boom inclusief het verwijderen van een stronk kunt u denken aan kosten tussen de 150 en 800 euro per boom.

Wilt u weten wat de prijs voor het kappen van een boom in uw tuin gaat worden?

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Om bomen te kappen heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig

Voor het kappen van bomen is in sommige gevallen een vergunning nodig. Laat dus niet zomaar uw bomen kappen maar vraag eerst bij de gemeente na of het is toegestaan om uw bomen te kappen. De gemeente kan u voorzien van de juiste informatie.

Indien er een vergunning nodig is zal de gemeente dat aangeven en u verder instrueren hoe u een dergelijke vergunning aan kunt vragen. In de volksmond noemen we een vergunning voor het kappen van bomen een kapvergunning, maar tegenwoordig heeft dit de titel “omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand” gekregen.

Heeft u geen vergunning nodig of bent u reeds in het bezit van een vergunning en wilt u weten wat de kosten voor het kappen van bomen zijn?

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Hoge bomen kappen

Een goede boomverzorger kan iedere boom kappen. Ongeacht hoe hoog de boom is of waar de boom gepositioneerd staat. Indien een boom boven bijvoorbeeld een schuur of schutting hangt zal de boomverzorger gebruik maken van afvangtechnieken zodat er geen schade aan eigendommen kan ontstaan. Vaak wordt er bij het kappen van hoge bomen ook een hijskraan of hoogwerker gebruikt en soms wordt de boom ook smaller gemaakt door een aantal takken te snoeien voordat de boom uiteindelijk gekapt wordt.

Wilt u een hoge boom laten kappen en gratis de prijzen vergelijken?

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Wat er met het hout gebeurd nadat de bomen gekapt zijn

U kunt zelf bepalen wat u met het hout wilt doen nadat de boom gekapt is. Er zijn verschillende mogelijkheden wat u met het hout kunt doen:

 • U kunt er brandhout van maken
 • Het hout kan versnipperd worden
 • Het hout kan afgevoerd worden
 • U kunt er meubelen van (laten) maken

De boomstronk verwijderen na het kappen van de bomen

Nadat een boom gekapt is blijft er een boomstronk achter. Het is niet verplicht om de boomstronk te verwijderen, maar in de meeste gevallen wordt daar wel voor gekozen zodat er op de plek van de boom een terras, gazon, tuinbestrating of een vijver aangelegd kan worden. Bij het verwijderen van de boomstronk wordt de boomstronk afhankelijk van uw plannen wat u met de vrijgekomen grond wilt doen tot ongeveer 20 cm a 40 cm onder het maaiveld verwijderd.

U kunt er ook voor kiezen om de boomstronk niet te verwijderen. In dat geval zijn er verschillende opties wat u met de boomstronk kunt doen:

 • U kunt om de boomstronk heen klimopplanten plaatsen en bovenin de stronk een soort bak laten zagen waar u aarde in stopt en planten in laat groeien. De wortels van zowel de klimopplanten als de planten in de gemaakte bak zullen uiteindelijk de stronk verteren.
 • Het kost wat tijd, maar uiteindelijk zal de natuur de boomstronk verwijderen. Dit kan enkele jaren duren. Om het proces te versnellen kan de boomverzorger gleuven in de boomstronk zagen zodat het regenwater in de gleuven blijft hangen en het rottingsproces sneller op gang komt. Hiervoor kunt u ook bepaalde chemicaliën gebruiken. Vraag een hovenier of tuinman om advies.
 • U kunt van de boomstronk een stoel of beeld laten zagen.

Wilt u een boom laten kappen en / of een boomstronk laten verwijderen?

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

De verschillende manieren voor het kappen van bomen Bij het kappen van bomen zijn er verschillende methodes die gehanteerd worden. We onderscheiden de volgende manieren:

 • Boom kappen en vrij laten vallen
 • Gecontroleerd een boom kappen d.m.v. een vrachtwagen met een grijpklauw
 • Boom kappen met een telescoopkraan
 • Boom kappen d.m.v. klimmen
 • Boom kappen d.m.v. een verreiker

Boom kappen en vrij laten vallen

Indien er genoeg ruimte is kan de boom gekapt worden om vervolgens vrij neer te vallen. Indien nodig wordt er in de top van de boom een touw bevestigd om de boom bij het neerhalen sturing te geven. In sommige gevallen wanneer er net niet voldoende ruimte is om de boom in een keer naar beneden te halen wordt de boom in twee keer naar beneden gehaald. Het touw wordt dan in de top van de boom bevestigd waarna de boom in het midden doorgezaagd wordt. Nadat het bovenste deel van de boom neergehaald is wordt het touw aan de top van het midden bevestigd en aan de onderkant doorgezaagd om vervolgens gecontroleerd neer te gaan.

Wilt u op de bovenstaande manier een boom kappen of u laten adviseren hoe de boom het best gekapt kan worden? Kom snel in contact met een boomverzorger of hoveniersbedrijf uit uw eigen regio.

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Boom kappen met een grijpklauw

Bomen die op een plek staan waar een vrachtwagen dichtbij kan komen kunnen vrij eenvoudig gekapt worden. Bij deze methode wordt er een vrachtwagen met een grijpklauw ingezet. De grijpklauw klemt zich vast om de stam van de boom om vervolgens aan de onderkant doorgezaagd te worden. Vervolgens wordt de boomstam direct op de vrachtwagen geladen en kan de boom direct afgevoerd worden.

Wilt u weten of deze methode voor het kappen van uw boom of bomen toegepast kan worden en wilt u daarbij weten wat de prijzen van verschillende specialisten uit uw regio zijn?

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Boom kappen d.m.v. een telescoopkraan

Bij het kappen van een boom die op een moeilijk bereikbare plek staat kan de hovenier of de boomverzorger ervoor kiezen om een telescoopkraan in te zetten. Rondom de top van de boom wordt een kabel bevestigd. Vervolgens wordt de kabel bijna helemaal strak getrokken en wordt de boom aan de onderkant doorgezaagd. De kraan tilt vervolgens de boom in de lucht en indien nodig wordt de boom zelfs over een huis heen getild. Dit is een zeer efficiënte methode waarbij de buren zeer weinig overlast zullen ervaren. Meestal is de boom binnen 2 uur verwijderd.

Denkt u dat het nodig is om een telescoopkraan in te zetten voor het kappen van uw boom of wilt u advies welke methode voor het verwijderen van uw boom geschikt is? Kom snel in contact met specialisten uit uw eigen regio!

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Boom kappen d.m.v. klimmen

Indien de boom niet te groot is of op geen enkele andere manier gekapt kan worden zal de boomverzorger in de boom klimmen. Vervolgens wordt de boom vanaf de top tot de grond in fasen gesnoeid en gekapt. Deze methode wordt uitgevoerd door twee personen. Een persoon zal in de boom klimmen en de takken afzagen. De andere persoon houdt zich bezig met het gecontroleerd naar beneden begeleiden van de zwaardere takken. Deze methode wordt vaak gehanteerd in tuinen met veel aangrenzende tuinen en schuurtjes. Waar nodig zullen ook vangnetten opgehangen worden om de takken en delen van de boomstammen op te vangen.

Denkt u dat deze methode nodig zal zijn om uw boom te kappen of bent u op zoek naar advies van een specialist uit uw eigen regio?

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Boom kappen d.m.v. een verreiker

Hoge bomen worden indien mogelijk gekapt met een verrijker. Een verrijker is een kraan met een uitschuifbaar gedeelte met aan het uiteinde van de kraan een klauw. Bij deze methode wordt de klauw van de kraan iets boven het midden van de boom vastgezet waarna de boom aan de onderkant doorgezaagd wordt. Vervolgens wordt de boom ergens neergelegd om in stukken gezaagd te worden. Ook deze methode is een zeer snelle en effectieve methode voor het kappen van een boom.

Bent u benieuwd wat de kosten gaan worden indien u de boom met een verreiker laat kappen en wilt u gratis en vrijblijvend de prijzen van specialisten uit uw eigen regio vergelijken?

Klik hier om de prijzen te vergelijken!

Mag u een boom kappen in eigen tuin?

Ook een boom die in uw eigen tuin staat mag u niet altijd zomaar kappen. In alle gevallen wanneer u van plan bent om een boom te kappen is het noodzakelijk om bij uw gemeente na te vragen of u voor de kap een vergunning nodig heeft.

Een boom kappen zonder vergunning, is dat toegestaan?

In sommige gevallen is het kappen van een bomen zonder vergunning toegestaan, maar niet altijd. Om boetes te voorkomen adviseren wij u sterk om bij uw gemeente navraag te doen. Uw gemeente kan u van de juiste informatie voorzien en u vertellen of u zonder een vergunning uw boom mag kappen of niet.

Waarom is er voor het kappen van een boom in sommige gevallen een vergunning nodig?

De wetgeving ziet het nut van een boom als een algemeen nut voor u en uw medemens. Om die reden is in sommige gevallen een kapvergunning nodig.

Tot wanneer mag u bomen kappen?

Er bestaat niet zoiets als een zaagseizoen. Het kappen van bomen is dan ook niet gebonden aan een specifiek seizoen. Indien u geen vergunning nodig heeft of wanneer u reeds in het bezit bent van een vergunning mag u ten alle tijden overgaan tot het kappen van uw boom.

Wanneer kunt u het beste uw bomen kappen?

Wij adviseren om het kappen van uw bomen in de winter te doen. Het kappen van bomen in de winter heeft enkele voordelen, namelijk:

 • Er zitten geen nesten van vogels in de bomen
 • Er ontstaat minder afval omdat er geen bladeren aan de bomen zitten
 • Doorgaans hebben hoveniers in de winter meer tijd voor uw klus

Wat is de boete voor het kappen van een boom zonder vergunning?

De boetes voor het kappen van een boom kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s per boom. Wij adviseren dan ook sterk om voordat u de boom gaat kappen eerst bij uw gemeente na te vragen of u een vergunning nodig heeft of niet.

Vergelijk de prijzen van betrouwbare hoveniers uit uw eigen regio!

© 2018